03062020Τετ
Τελ. Ενημέρωση:Δευ, 01 Ιουν 2020

Eπίσκεψη Περιφερειακού Διευθυντή στην Κωνσταντινούπολη. Χαιρετισμός προς τον Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.

 

Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,

 

Ευρισκόμεθα, κατά την εύσημον αυτήν ημέραν, εις την Βασιλίδα των πόλεων και εις την Καθέδραν της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, διά να συναντηθούμε δι υμάς εις τον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν, να εκφράσουμε την αφοσίωσίν μας προς την Μητέρα Εκκλησίαν και προς το σεπτό πρόσωπό Σας.

 

Είναι αδύνατον, Παναγιώτατε, να μην ξεχειλίζη η καρδία μας από θαυμασμό δι όσα Υμείς, και δι Υμών το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, κατώρθωσε κατά τας τελευταίας δύο δεκαετίας, προς δόξαν του εν Τριάδι Θεού, επ αγαθώ του ανθρώπου και του κόσμου του, διά την προστασίαν των όρων της ζωής και των ζωτικών αξιών της εν αδελφοσύνη συμβιώσεως και διά την μαρτυρία της εν Χριστώ ελευθερίας μέσα εις την σύγχρονη πολυδαίδαλη πραγματικότητα. Δεν διστάσατε να καταπιαστήτε με τα πιο μεγάλα και τα πιο δύσκολα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Η παρέμβασίς Σας ήτο παντού και πάντοτε υπέρ της αληθείας, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, του σεβασμού της ετερότητος, της προστασίας της ακεραιότητος και της ωραιότητος της δημιουργίας, είτε αυτή η παρέμβασις ελάμβανε χώραν εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον, είτε εις την UNESCO, είτε εις το ΠαγκόσμιονΟικονομικόν Φόρουμ, είτε ενώπιον κυβερνήσεων, είτε απευθύνετο προς πολιτικούς, προς πανεπιστημιακούς και διανοουμένους, είτε προς θρησκευτικούς ηγέτας. Όλο και σαφέστερα αποκαλύπτεται σήμερον η σημασία και η επικαιρότης των οραμάτων Σας και η καρποφορία των εμπνευσμένων πρωτοβουλιών Σας. Αι προτάσεις Σας διά θέματα σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της ειρήνης των θρησκειών και των πολιτισμών, συζητούνται ευρύτατα και η απήχησίς των είναι εντυπωσιακή. Οι λόγοι Σας, τα συγγράμματά Σας, η παρουσία Σας εις τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, η ανοιχτοσύνη Σας, η εγκαρδιότης και η ζέσις Σας, προκαλούν θαυμασμόν από άκρου εις άκρον της υφηλίου. Δεν Σας τιμούν μόνον οι ισχυροί της γης ως ειρηνοποιό και προστάτη του φυσικού περιβάλλοντος, ως προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας, αλλά Σας θαυμάζουν αναρίθμητοι άνθρωποι, όπου γης, διά την φλεγομένηνκαρδίαν Σας απέναντι εις την καταστροφήν της φύσεως, διά τον πολιτισμόν της αλληλεγγύης, τον οποίον ενσαρκώνετε.

 

Οι εκπρόσωποι των μη χριστιανικών θρησκειών, Σας εκτιμούν και Σας εμπιστεύονται διά την ευρύτητα του πνεύματος και την ειλικρίνειά Σας, διά τας θαρραλέαςδιαθρησκειακάς Σας πρωτοβουλίας. Ο χριστιανικός κόσμος αναγνωρίζει την συμβολήν Σας εις την προώθησιν του διαλόγου της αγάπης, της αληθείας και της ζωής, καθ οδόν προς την ποθεινήν ενότητα των Εκκλησιών. Οι ορθόδοξοι πιστοί Σας ευγνωμονούν δι όσα επράξατε και πράττετε διά την ευστάθειαν των Εκκλησιών και την ενότητα της Ορθοδοξίας καθώς και διά την μαρτυρίαν της μέσα εις την σύγχρονη κοινωνία.

 

Έρρωσθε, Παναγιώτατε, διά να υπάρχ το ευήκοον ους εις τους στεναγμούς των αδικουμένων, εις μίαν εποχή, όπου η ακοή είναι η «χαμένη αίσθησις».  Διά να αντηχή μέσα εις το πανδαιμόνιο του ευδαιμονισμού και του ανάλγητου συμφεροντισμού, η φωνή της ασκήσεως, της απλότητος, της πνευματικότητος και της ελευθερίας από την τυραννία των αναγκών.  Διά να αποδεικνύεται ότι πιστότης εις την παράδοσιν και πρωτοπορία, ταπεινοφροσύνη και παρρησία, προσευχή και αγών διά τον άνθρωπο και το κατ αλήθειαν ζην, στοχαστικότης και δυναμισμός, μπορούν να συνυπάρξουν εις εν πρόσωπον και να κάνουν θαύματα.

 

Εύχεσθε υπέρ όλων ημών Παναγιώτατε και Πανσέβαστε Πάτερ και Δέσποτα.

 


Τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

Τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας τηλεδιάσκεψη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Παναγιώτη Ζ.  Ανανιάδη και των Διευθυντών του 1ου και 2ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης κ. Αλέξανδρου Κόπτση και κ. Χρήστου Ρουμπίδη αντίστοιχα  με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και  συγκεκριμένα με τον κ. Σταύρο Μποφυλάτο, Διευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Ανανιάδης αναφέρθηκε διεξοδικά στις δράσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, στα συνέδρια που ήδη πραγματοποιήθηκαν, όπως το Μαθητικό Φεστιβάλ της Ρομποτικής αλλά και τα συνέδρια και τις ημερίδες που έχουν προγραμματιστεί.

Συγκεκριμένα, το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολική Βία και Εκφοβισμός που θα διεξαχθεί στις 8-9-10 Απριλίου 2016, το Συνέδριο Πληροφορικής που θα διεξαχθεί στις 19-20-21 Απριλίου2016 και η ημερίδα που πρόκειται να διεξαχθεί προκειμένου να αναδειχθούν οι Εκπαιδευτικοί-Λογοτέχνες της Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης έγινε αναφορά στην συνεργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚεντρικήςΜακεδονίας με την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και τη διοργάνωση κύκλων μαθημάτων Ανοικτού Πανεπιστημίου. Τονίστηκε επίσης, η ευαισθησία  και η αποφασιστικότητα με την οποία χειρίστηκε  κ. Παναγιώτης Ανανιάδης το χρόνιο πρόβλημα της διάσωσης του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας  Νόησις και την άμεση ανταπόκρισηστην επίλυσή του από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Κατόπιν, οι Διευθυντές του 1ου και του 2ου ΠΕΚ, κ. Αλέξανδρος Κόπτσης και Χρήστος Ρουμπίδης παρουσίασαν το έργο που πραγματοποιείται  στα ΠΕΚ,τις επιμορφώσεις που λαμβάνουν χώρακαι τις προτάσεις αναβάθμισής τους. Τέλος, έγινε αναφορά στο Παρατηρητήριο της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού και στην ανάγκη στήριξης της δομής καθώς τα προηγούμενα χρόνια πραγματοποίησε δράσεις στην Κεντρική Μακεδονία που βοήθησαν σημαντικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου από τους εκπαιδευτικούς και όσους εμπλέκονται στο σχολικό περιβάλλον.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Εκπαιδευτικούς-Λογοτέχνες

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  Κεντρικής Μακεδονίας στην προσπάθειά της να αναδείξει το πολυσχιδές πνευματικό έργο των Εκπαιδευτικών και να τιμήσει την προσφορά τους στην Παιδεία, την  Επιστήμη και τον Πολιτισμό, προτίθεται να θέσει υπό την αιγίδα της εκδήλωση γνωριμίας με τους Εκπαιδευτικούς-Λογοτέχνες των σχολείων της αρμοδιότητάς της, η οποία θα περιλαμβάνει έκθεση των βιβλίων τους και σύντομη παρουσίαση του έργου τους, καθώς επίσης και τη δημιουργία Αρχείου Λογοτεχνών Εκπαιδευτικών.

Καλούνται οι Εκπαιδευτικοί-Λογοτέχνες (εν ενεργεία και μη) των σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν εκδώσει  τουλάχιστον ένα βιβλίο και επιθυμούν  να συμμετάσχουν στην εκδήλωση να συμπληρώσουν τη συνημμένη φόρμα:

 https://docs.google.com/forms/d/1G4JYfps4lSjfYN7luq-H3qV6xgWJCJSn-u2f3iNmwGo/viewform  

και να την στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση kmakedgrafeiotypou@gmail.com    μέχρι  την 31η Μαρτίου 2016.

Η ημερομηνία, ο χώρος και το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα ανακοινωθούν σε επόμενο έγγραφό μας.  

Επίσκεψη στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016 ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης πραγματοποίησε επίσκεψη στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Περιηγήθηκε στους χώρους του Σχολείου από τον Διευθυντή κ. Αντώνη Βλέτση και αναδείχθηκε η σπουδαία υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει το Σχολείο. Αναλύθηκαν οι δραστηριότητες της Σχολικής Μονάδας και οι μουσικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται.

Διαπιστώθηκε από τον κ. Ανανιάδη το υψηλό επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της άρτιας λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας που αποτελεί πρότυπο για την Δημόσια Εκπαίδευση.

Ο κ. Ανανιάδης επεσήμανε, ότι σε κάθε περίπτωση θα σταθεί αρωγός στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, διότι αποτελεί κέντρο πολιτισμού και προάγει το εκπαιδευτικό, πνευματικό και πολιτιστικό επίπεδο ολόκληρης της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Hμερίδα με θέμα «Μάθημα Θρησκευτικών και Δημόσιος Χώρος»

Χαιρετισμός του Περιφερειακού Διευθυντή κ. Ανανιάδη στην Ημερίδα  που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος ΚΑΙΡΟΣ στο Βυζαντικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου

Φίλες και φίλοι,
Εδώ και κάποιες δεκαετίες το μάθημα των Θρησκευτικών στο ελληνικό σχολείο διχάζει την ελληνική κοινωνία στο αν θα πρέπει να διδάσκεται, και αν διδάσκεται ποιό θα είναι το περιεχόμενο του. Είναι σαφές ότι με τη μορφή που διδάσκεται σήμερα είναι προβληματική η θέση του. Σε μια κοινωνία πλουραλιστική ο κατηχητικός χαρακτήρας του το καθιστά επισφαλές και δικαίως υπάρχουν διαμαρτυρίες για αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας του. Αν το σχολείο ως σκοπό του έχει να μεταδώσει εγκύκλιες γνώσεις του κόσμου που μας περιβάλλει, τότε τα θρησκευτικά έχουν θέση και αυτά ως μάθημα. Υπάρχουν οι επιστήμες που εξετάζουν τους φυσικούς νόμους (Φυσική), τις χημικές ουσίες του εδάφους (Χημεία), το ανθρώπινο σώμα (Βιολογία), τη λογική σκέψη (Μαθηματικά), την ανθρώπινη επικοινωνία (Γλώσσα), το παρελθόν του ανθρώπου (Ιστορία), τον πολιτισμό του (Μουσική, Καλλιτεχνικά). Κατά αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να εξαιρεθεί το Θρησκευτικό φαινόμενο, της αναζήτησης της ύπαρξης και κατά επέκταση το τελετουργικό μέρος που αναπτύχθηκε από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας. Όλο αυτό δημιούργησε συμπεριφορές, χαρακτήρες, τρόπους ζωής και δημιούργησε πολιτισμούς διαφορετικούς αναλόγως των θρησκευτικών αναζητήσεων σε διαφορετικές περιοχές.

Θεωρώ, λοιπόν, αυτονόητο ότι το μάθημα των Θρησκευτικών χρειάζεται να υπάρχει και μάλιστα ως βασικό στο σχολικό πρόγραμμα. Με τους όρους και τις προϋποθέσεις, όμως, που αναπτύχθηκαν παραπάνω. Πιστεύω ότι τα νέα αναλυτικά προγράμματα που προτείνονται εδώ και κάποια χρόνια βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση και καθιστούν το μάθημα ανοιχτό, διότι προβάλλεται ο πολιτιστικός του χαρακτήρας, διευρύνεται η μάθηση των άλλων θρησκειών και ταυτόχρονα διδάσκεται και ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός. Με αυτό το μείγμα παύει να είναι κατηχητικού χαρακτήρα χωρίς να χάνει την ομολογιακότητά του και ταυτόχρονα μπορεί να γίνει υποχρεωτικό για όλους.

Ένα σχολείο αυθεντικό και νηφάλιο οφείλει να παρέχει στο μαθητή πρόσβαση στην κατανόηση του κόσμου. Διαφορετικά θα γίνει όλο και πιο αισθητή η απειλή μιας συλλογικής λήθης, μιας ρήξης στην αλυσίδα της εθνικής και ευρωπαϊκής μνήμης, όπου ο εκλιπών κρίκος της θρησκευτικής πληροφόρησης θα καταστήσει ακατανόητες τις συμπεριφορές άλλων λαών. Επομένως, δεν τίθεται το ζήτημα να διαφυλάξουμε τα θρησκευτικά στο σχολείο, αλλά να εφοδιάσουμε τους μαθητές με τις πανοπλίες εκείνες που θα τους προφυλάξουν από το διθέσιο άρμα της κατανάλωσης-επικοινωνίας, ώστε να παραμείνουν πλήρως πολιτισμένοι, διασφαλίζοντας το δικαίωμά τους στην ελεύθερη άσκηση της κρίσης τους.
Σας Ευχαριστώ !

Διοργάνωση Ενδοσχολικών Επιμορφώσεων: «Γνωρίζοντας τον κόσμο της κινηματογραφικής μουσικής» «Κινηματογράφος και Μουσική»

Την Παρασκευή 15/01/2016 και ώρες 12:00 - 14:15 πραγματοποιήθηκε στο Κινηματοθέατρο «Κολοσσαίον» ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα: «Γνωρίζοντας τον κόσμο της κινηματογραφικής μουσικής» (αρ. έγκρισης περ. διεύθυνσης 27332/21-12-2015). Η ενδοσχολική επιμόρφωση διοργανώθηκε από τη Σχολική Σύμβουλο Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης του 14ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης κ. Θεοδώρα Χασεκίδου-Μάρκου σε συνεργασία με τη Διευθύντρια κ. Μαρία Σουρνάκη και την καθηγήτρια Μουσικής του σχολείου κ. Μαρία Τζιβάνογλου, στο πλαίσιο της Βιωματικής Δράσης: «Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης». Την ενδοσχολική επιμόρφωση τίμησαν με την παρουσία τους ο αναπληρωτής προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης κ. Κωνσταντίνος Κεραμιδάς, η Σχολική Σύμβουλος κ. Τσερπέ Γεωργία, η υπεύθυνη του ΚΕΣΥΠ Λευκού Πύργου κ. Σαρακήνου Μαρία, διευθυντές και εκπαιδευτικοί άλλων σχολείων. Προσκεκλημένος επιμορφωτής: ο διεθνούς φήμης συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής κ. Κώστας Χρηστίδης που ζει και εργάζεται στο Λος Άντζελες. Ο κ. Χρηστίδης παρουσίασε το θέμα με αμεσότητα και παραστατικότητα με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών και μαθητών, την αλληλεπίδραση, την ευρετική πορεία προς τη γνώση, τις ερωτήσεις και τις διαδραστικές δραστηριότητες. Στο τέλος της επιμόρφωσης ακούστηκαν σε ζωντανή εκτέλεση έργα του συνθέτη ειδικά ενορχηστρωμένα από τον ίδιο για την ορχήστρα του σχολείου υπό τη διεύθυνση της κ. Μαρίας Τζιβάνογλου. Μετά από την εξαιρετική επιτυχία αυτής της επιμόρφωσης ο κ. Κώστας Χρηστίδης δέχτηκε να διευρυνθεί η ενδοσχολική επιμόρφωση συμπεριλαμβάνοντας αυτή τη φορά και τις Ερευνητικές Εργασίες του Λυκείου. Έτσι:

Την Τρίτη 09/02/2016 και ώρες 11.30-14.15 πραγματοποιήθηκε στο Κινηματοθέατρο «Κολοσσαίον» ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα: «Κινηματογράφος και Μουσική» (αρ. έγκρισης περ. διεύθυνσης 1954/20-1-2016). Η ενδοσχολική επιμόρφωση διοργανώθηκε από τη Σχολική Σύμβουλο Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης του 14ου Γυμνασίου και του 14ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης κ. Θεοδώρα Χασεκίδου-Μάρκου σε συνεργασία με τον Διευθυντή του 14ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, κ. Αθανάσιο Καλφαγιάννη, τη Διευθύντρια του 14ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, κ. Μαρία Σουρνάκη, την καθηγήτρια Μουσικής κ. Μαρία Τζιβάνογλου και με προσκεκλημένο επιμορφωτή κ. Κώστα Χρηστίδη, στο πλαίσιο των Ερευνητικών Εργασιών Γενικών Λυκείων και των Βιωματικών Δράσεων Γυμνασίων. Την ενδοσχολική επιμόρφωση τίμησαν με την παρουσία τους ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης κ. Παναγιώτης Ανανιάδης, οι σχολικοί σύμβουλοι κ. Ζαχαρίας Μανουσαρίδης και κ. Σοφία Τζελέπη, η υπεύθυνη του ΣΣΝ Ανατολικής Θεσσαλονίκης κ. Ελισάβετ Σιμουλίδου, η επρόσωπος του ΕΚΔΔΑ κ. Ελένη Κασσελούρη, διευθυντές, εκπαιδευτικοί, μαθητές άλλων σχολείων. Ο κ. Κώστας Χρηστίδης για μια ακόμη φορά ενθουσίασε με τον τρόπο επικοινωνίας του με τους εκπαιδευτικούς και μαθητές, την αμεσότητά του και με το νέο, εμπλουτισμένο υλικό της παρουσίασής του. 

Συνημμένα:
Download this file (DELTIO-TYPOU.pdf)Δελτίο Τύπου[ ]70 kB

Χαιρετισμός του Περιφερειακού Διευθυντή στην 12η Επιστημονική Ημερίδα Θεολόγων καθηγητών της Ι.Μ. Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως

Θέμα: «Η θρησκευτική βία και η συμβολή της Εκκλησίας υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου»

Φίλες και φίλοι,

Είναι γνωστό ότι η βία είναι συνυφασμένη με τη φύση, ιδιαίτερα τον φόβο τουλάχιστον όσον αφορά το ζωικό βασίλειο πρώτιστα και ουσιαστικά για επιβίωση. Άλλοι λόγοι ανάγονται στο ερωτικό στοιχείο, της κατάκτησης και επίσης της υπεροχής και επικράτησης.

Βέβαια, όταν αναφερόμαστε στα λογικά όντα, στον άνθρωπο, τότε η βία αποτελεί μια πολύ πιο σύνθετη λειτουργία με διάφορες παραμέτρους ως αιτία όπως: επιβίωση ατομική, συλλογική, εθνική, ιδεολογική, θρησκευτική, οικονομική, κοινωνική κ.λπ. Και η βία μπορεί να εξωτερικευθεί άμεσα ή έμμεσα, με μέσα υλικά, ιδεολογικά, ψυχολογικά, τεχνολογικά κ.ά.

Σήμερα, ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη (Βαλκάνια, Θιβέτ, κ.ά.) το θρησκευτικό στοιχείο αναζωπυρώνεται ώστε να χρησιμοποιείται από κάποια εξουσιαστικά κέντρα ως μοχλός πρόκλησης συγκρούσεων για ευνόητους λόγους. Δεν είναι δε τυχαίο ότι ο περιβόητος Χάντινγκτον διακήρυξε το αναπόφευκτο (;) σύγκρουσης πολιτισμών. Αν, όμως, κάποιος μελετήσει διάφορες περιπτώσεις, θα διαπιστώσει ότι και ο θρησκευτικός παράγοντας έχει χρησιμοποιηθεί με τη συνέργεια τρίτων ως μοχλός πρόκλησης διχασμού και συγκρούσεων γιατί πριν οι διάφορες εθνότητες και θρησκευτικές κοινότητες συνυπήρξαν ειρηνικά. Δυστυχώς, το στυγνό ανταγωνιστικό σύστημα επενδύει και στον θρησκευτικό παράγοντα εισάγοντας και τα θρησκευτικά δόγματα στο παγκόσμιο χρηματιστήριο κερδοσκοπίας και εξουσιομανίας. Και οι θρησκευτικές δοξασίες διαχέονται με τα όποια συστατικά άδηλης ή έμμεσης βίας όπως δογματικός φανατισμός, φόβος, δεισιδαιμονίες, τυπολατρία, αφορισμοί και άλλες μεθόδους ενοχοποίησης, τιμωρίας και αποκλεισμού. Είναι δε ιδιαίτερα λυπηρό ότι και θρησκευτικά δόγματα που διδάσκουν την ελεύθερη και ειρηνική συνύπαρξη των κοινωνιών, αντί να συναινούν ενωτικά, γίνονται συχνά όργανα διχαστικών σκοπιμοτήτων εξουσιαστικών κύκλων συμβάλλοντας έτσι και διαιωνίζοντας τις συγκρούσεις. Ακόμη, ολόκληρες στρατιές θρησκευτικών και παραθρησκευτικών οργανώσεων, με πολιτικές κ.λπ. διασυνδέσεις και σκοπιμότητες στο πλαίσιο προσηλυτισμού και εξαγοράς διχάζουν και υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή και γαλήνη σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι τυχαία η εμφάνιση νέων θρησκευτικών δοξασιών και ακόμη φανατικών ομάδων σαν αυτή στην κεντρική Ρωσία όπου περίμεναν τη συντέλεια του κόσμου, ή εκείνων στις ΗΠΑ που κατέληξαν σε ομαδική αυτοχειρία.

Σε μια εποχή δύσκολη για την ανθρωπότητα με την απαξίωση των αξιών η Εκκλησία οφείλει, ως πνευματική δύναμη, να σηκώσει το ανάστημά της και να συμβάλλει με τις παρακαταθήκες του Ευαγγελίου να τονίσει την Ελευθερία του προσώπου, ώστε με ένα γόνιμο τρόπο να βοηθήσει τον αποπροσανατολισμένο άνθρωπο. Η επιβίωση της ανθρωπότητας με ειρήνη και χωρίς θρησκευτικούς φανατισμούς είναι παράδοση της Εκκλησίας μας και χρειάζεται να προτάξει την ειρηνική συνύπαρξη και να του μεταδώσει την ελπίδα ότι μπορεί ο κόσμος να γίνει καλύτερος.

Συνημμένα:
Download this file (thriskeytiki-bia.pdf)Πρόγραμμα Ημερίδας[ ]1192 kB

Κοπή πίτας και εορτασμός των τριών Ιεραρχών στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου του 2016 πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας η κοπή της Βασιλόπιτας για το νέο έτος, και ταυτόχρονα η γιορτή των Τριών Ιεραρχών.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης ευχήθηκε σε μια σύντομη ομιλία του προς το προσωπικό της υπηρεσίας η καινούργια χρονιά να είναι με υγεία και δημιουργικότητα και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ομιλία για τους Τρεις Ιεράρχες από τον υπεύθυνο Τύπου της Περιφερειακής Εκπαίδευσης κ. Τριαντάφυλλο Σερμέτη.

Η γιορτή έληξε με εδέσματα και ψυχαγωγία όλου του προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι